Kalendarium

14 lutego 2018 roku         – publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r.

3-6 kwietnia 2018 roku   – notowanie w ASO na rynku NewConnect Praw Poboru akcji serii K

3-11 kwietnia 2018 roku – zapisy podstawowe i dodatkowe w ramach wykonywania Prawa Poboru akcji serii K

27 kwietnia 2018 roku     – publikacja raportu rocznego za 2017 r.

15 maja 2018 roku            – publikacja raportu kwartalnego za   I kwartał 2018 r.

08 czerwca 2018 roku      – pierwszy dzień notowań w ASO na rynku NewConnect akcji serii E, F, G, H oraz I 

21 czerwca 2018 roku      – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

14 sierpnia 2018 roku      – publikacja raportu kwartalnego za  II kwartał 2018 r.

14 listopada 2018 roku    – publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.