Kalendarium

14 lutego 2017 roku       – publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.

14 lutego 2017 roku       – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

28 kwietnia 2017 roku   – publikacja raportu rocznego za 2016 r.

15 maja 2017 roku          – publikacja raportu kwartalnego za  I kwartał 2017 r.

12 czerwca 2017 roku    – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

11 sierpnia 2017 roku    – publikacja raportu kwartalnego za  II kwartał 2017 r.

15 września 2017 roku   – Dzień Prawa Poboru (dla emisji akcji serii K)

14 listopada 2017 roku  – publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.