Kalendarium

14 lutego 2018 roku         – publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r.

3-6 kwietnia 2018 roku   – notowanie w ASO na rynku NewConnect Praw Poboru akcji serii K

3-11 kwietnia 2018 roku – zapisy podstawowe i dodatkowe w ramach wykonywania Prawa Poboru akcji serii K

27 kwietnia 2018 roku     – publikacja raportu rocznego za 2017 r.

15 maja 2018 roku            – publikacja raportu kwartalnego za   I kwartał 2018 r.

08 czerwca 2018 roku      – pierwszy dzień notowań w ASO na rynku NewConnect akcji serii E, F, G, H oraz I 

21 czerwca 2018 roku      – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

14 sierpnia 2018 roku      – publikacja raportu kwartalnego za  II kwartał 2018 r.

14 listopada 2018 roku    – publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 09.10.2018 firma LS Tech-Homes S.A. zmieniła nazwę na Module Technologies S.A.

Zmiana nazwy inicjuje nową strategię Spółki nastawioną na generalne wykonawstwo oraz podwykonawstwo wielkopowierzchniowego budownictwa modułowego, z wykorzystaniem płyty w technologii BBS (CLT).

Dotychczasowa działalność spółki LS Tech-Homes S.A. oparta o wykonawstwo inwestycji z użyciem paneli SIP będzie kontynuowana, z przeznaczeniem dla realizacji projektów budowy mniejszych obiektów. Ufamy, że wybór nowego kierunku strategicznego rozwoju Spółki, pozwoli pozyskać nowe kontrakty i tym samym umocnić pozycję firmy na międzynarodowym rynku budownictwa modułowego.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowa strona www.lstechhomes.com będzie aktywna do momentu zakończenia aktualizacji treści pod nową domeną: www.moduletechnologies.com