Kalendarium

15 września 2017 roku   – Dzień Prawa Poboru (dla emisji akcji serii K)

14 lutego 2018 roku       – publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r.

27 kwietnia 2018 roku   – publikacja raportu rocznego za 2017 r.

15 maja 2018roku          – publikacja raportu kwartalnego za  I kwartał 2018 r.

14 sierpnia 2018 roku    – publikacja raportu kwartalnego za  II kwartał 2018 r.

14 listopada 2018 roku  – publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.