Spółka

Akcjonariat

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział
w kapitale zakładowym
(%)
Udział
w liczbie głosów
(%)
1. Mestivia Management
Limited
6 000 000 6 000 000 17,21 17,21
2. PFR Ventures sp. z o.o. 4 227 642 4 227 642 12,13 12,13
3. Integra sp. z o.o.
INVEST S.K.A.
3 288 450 3 288 450   9,43   9,43
4. Leszek Surowiec 3 220 000 3 220 000   9,24   9,24
5. Marek Sobieski 3 006 607 3 006 607   8,62   8,62
6. Olivien Corp. Limited 1 900 000 1 900 000   5,45   5,45

Władze spółki

Mirosław Pasieka – Prezes Zarządu

Pan Mirosław Pasieka studiował na Politechnice Krakowskiej oraz Uniwersytecie Essen — Duisburg. W latach 1987 — 1990 pracował na stanowisku Dyrektora do spraw sprzedaży w firmie JK GmbH Erfstadt. Następnie w latach 1990 — 1992 był Prezesem Zarządu Konzeption II Sp. z o.o. W latach 1992 — 2002 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego oraz Prezesa Zarządu Patria Investment S.A. Od 2002 — 2003 pełnił funkcję Członka Zarządu Hestia Financial Services S.A. Od 2004 — 2010 założyciel i Członek Zarządu Europejskiej Akadami Planowania Finansowego (EAFP) oraz EFFP. Od 2010 do chwili obecnej założyciel i Członek Zarządu Integra Group. Pan Mirosław Pasieka jest założycielem oraz Wiceprezesem Zarządu Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych.

miroslaw-pasieka-web

Leszek Surowiec – Wiceprezes Zarządu

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej. Współzałożyciel Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów PACBA w Chicago. W 2004 roku sprawował funkcję dyrektora PACBA EXPO. Aktywnie uczestniczy w akcjach społecznych oraz w organizacji i prowadzeniu szkoleń z zakresu budownictwa dla kilkudziesięciu misji gospodarczych przybyłych do USA z Polski.

Les-Surowiec

Daniel Pihan – Członek Zarządu

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – wydział matematyki i informatyki. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej. W 2000 r. zatrudniony w Krajowym Centrum Zarządzania i Doradztwa Finansowego Sp. z o.o., odpowiedzialny za zintegrowanie czternastu spółek nowo powstałej na terenie Polski grupy należącej do Schwenk Transportbeton GmbH & Co. KG. W 2005 r. zatrudniony w Korporacji Budowlanej KOPAHAUS S.A. odpowiedzialny za zarządzanie produkcją, relacje inwestorskie, współpracę z GPW, KNF oraz ścisłą współpracę z Autoryzowanym Doradcą NewConnect. W 2015 r. zatrudniony w Future Home System Sp. z o.o. S.K.A., odpowiedzialny za zarządzanie produkcją.

daniel-pihan

Leszek Biernacki – Prokurent Samoistny

Od lat związany ze sferą finansów i zarządzania. W latach 1987 – 1991 dyrektor a następnie właściciel spółki INTER GLOBAL. Następnie prezes zarządu KONZEPTION II. Kolejnie, prezes zarządu IFA SA w Warszawie. W latach 2005-2010 prezes zarządu GTL Service. Od 2011 roku związany z LS Tech-Homes.

Leszek-Biernacki

Rada Nadzorcza

  • Piotr Karmelita – Przewodniczący
  • Michał Damek
  • Bogusław Dąbrowski
  • Marek Sobieski
  • Franciszek Zięba

Walne Zgromadzenie

ZWZ 12.06.2017 r.

Ogłoszenie o ZWZ

Informacja o liczbie akcji i głosów

Projekty uchwał

Formularz głosowania przez pełnomocnika

Pełnomocnictwo – osoba fizyczna

Pełnomocnictwo – osoba prawna lub spółka osobowa

Sprawozdanie finansowe

Opinia i raport z badania rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Uchwały ZWZ 12 czerwca 2017 r.

­­

­NWZ 14.02.2017 r.

Ogłoszenie o NWZ

Informacja o liczbie akcji i głosów

Projekty uchwał

Formularz głosowania przez pełnomocnika

Pełnomocnictwo – osoba fizyczna

Pełnomocnictwo – osoba prawna lub spółka osobowa

Uchwały NWZ 14 lutego 2017 r.

 ­­

ARCHIWUM 2016

NWZ 05.12.2016 r.

Ogłoszenie o NWZ

Uchwały NWZ 05 grudnia 2016 r.

­

NWZ 05.10÷03.11.2016 r.

Ogłoszenie o NWZ

Uchwały NWZ 05 października 2016 r.

 

ZWZ 28.07.2016 r.

Ogłoszenie o ZWZ

Uchwały ZWZ 28 lipca 2016 r.

Regulamin WZ – Załącznik do Uchwały nr 3

Regulamin RN – Załącznik do Uchwały nr 16


ZWZ 30.06.2016 r.

Ogłoszenie o ZWZ


NWZ 29.02.2016 r.

Ogłoszenie o NWZ

Uchwały NWZ  29 lutego 2016 r.

Regulamin WZ – Załącznik do Uchwały nr 5

Opinia Zarządu – Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8

 

ARCHIWUM 2015

NWZ 07.12.2015 r.

Ogłoszenie o NWZ

Uchwały NWZ  07 grudnia 2015 r.


ZWZ 29.06.2015 r.

Ogłoszenie o ZWZ

Uchwały ZWZ  29 czerwca 2015 r.


NWZ 25.02.2015 r.

Ogłoszenie o NWZ

Uchwały NWZ  25 lutego 2015 r.

 

ARCHIWUM 2014

ZWZ 30.06.2014 r.

Ogłoszenie o ZWZ

Uchwały ZWZ  30 czerwca 2014 r.

 

ARCHIWUM 2013

NWZ 23.10.2013 r.

Ogłoszenie o NWZ

Uchwały NWZ  23 października 2013 r.


ZWZ 27.06.2013 r.

Ogłoszenie o ZWZ

Uchwały ZWZ  27 czerwca 2013 r.

Dokument Informacyjny

Dokumenty Korporacyjne

Autoryzowany Doradca

Beskidzkie Biuro Consultingowe SA
ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego 20
43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 816-17-56
bbc@bbc-polska.com
www.bbc-polska.com

Animator Rynku

Dom Maklerski BDM SA
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 812-84-40
bdm@bdm.com.pl
www.bdm.com.pl