Kontakt dla inwestorów

Siedziba Spółki:

ul. Hugona Kołłątaja 14/6
43-300 Bielsko-Biała

Biuro Zarządu Spółki:

ul. Jaskółek 10A
43-215 Studzienice
tel.: +48 32 50 66 100
fax: +48 32 50 66 102
e-mail: zarzad@lstechhomes.com